Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

5520 e53f 390
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
0775 1ecc 390

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

8490 df45 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

August 24 2017

4737 6ad3 390
"Cierpienia młodego Wertera" vol.3
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viadancingwithaghost dancingwithaghost
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viadancingwithaghost dancingwithaghost
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Chodzi o to, że kiedy pozostaje na zewnątrz- wszystko gra, a jeśli wracam do środka- jest ze mną źle, sypię się.
— Chester [*]
8194 8bec 390
Reposted from0 0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
9940 5003 390
Reposted fromtgs tgs viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 17 2017

1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata
0382 e19d 390
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl