Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

6833 291d 390
Reposted fromlonesome lonesome viaprzyjaciel przyjaciel
6722 673e 390
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaprzyjaciel przyjaciel
3345 3689 390
9401 0dba 390
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
2846 e255 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
7929 00e2 390
7349 da46 390
Reposted frommyu myu vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
Odpychasz ludzi od siebie, żeby mniej bolało kiedy odchodzą. 
— Modern Family
Reposted frommy-life my-life viasoeasy soeasy
9527 ae1b 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasoeasy soeasy
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasoeasy soeasy
0395 ce3f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawrazliwa wrazliwa
5447 60b7 390
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasoeasy soeasy
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoeasy soeasy
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viasoeasy soeasy
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viasoeasy soeasy
5136 8f7c 390
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasoeasy soeasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl