Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
8568 1a97 390
Reposted fromadamkrk adamkrk vianastypsychotic nastypsychotic
2458 9dcd 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vianastypsychotic nastypsychotic
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 14 2017

9119 490a 390
:)
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viauciekam uciekam
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viauciekam uciekam
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viauciekam uciekam
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakikkeer kikkeer
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromSTYLTE STYLTE viapersona-non-grata persona-non-grata
7151 703e 390
Reposted fromkabu kabu
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viarawwwr rawwwr
8279 9541 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viakikkeer kikkeer
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl