Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

2165 47ce 390
Jeśli pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz nad odpowiedzią, to już nic nie mów. Nie kłam, nie szukaj słów jak szczebli drabinki, po których uciekniesz. Nie można kochać bez przekonania, to tak jakby kochać od niechcenia.
Ale można się zakochać przez przypadek, a nawet niechcący. Niechcący można kogoś potrącić w tramwaju, niechcący można się też zakochać.
Zakochałem się w tobie niechcący, co nie znaczy, że od niechcenia. Więc kiedy pytam, czy mnie kochasz, a ty się zastanawiasz, to nawet nie odpowiadaj. Już wiem, chociaż bym wolał nie wiedzieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin
1711 5121 390
Reposted fromfitnessmotivation fitnessmotivation viapengin pengin
6456 b0e9 390
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapengin pengin
7860 e763 390
Reposted fromnattsu nattsu viacytaty cytaty
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapaasiak paasiak
Nie robię niczego na siłę. Nie będę z tym, kto mnie nie chce, i tam, gdzie mnie nie chcą.
— Krzysztof Kolberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahisteryczna histeryczna
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viahisteryczna histeryczna

March 27 2018

Czasami trzeba wiedzieć kiedy przestać prosić o spotkania, jeżeli ktoś kompletnie Cie nie szanuje. 
Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. 
Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. Zaś tym którzy mają Cię w dupie, wszystkim kłamcom, egoistom i manipulantom pokaż środkowy palec. Jednak tym razem nie zamykaj za sobą spokojnie drzwi. Rąbnij nimi tak, by z hukiem wyleciały z futryny. Niech wszyscy ludzie, którzy nigdy nie zasługiwali na to, by być w Twoim życiu raz na zawsze zrozumieją, że nie ma w nim dłużej dla nich miejsca.
Koniec z wszystkimi gównianymi wymówkami typu „nie miałem czasu”, „nie mogłem” lub „byłem zajęty”. Koniec z frajerskimi tekstami „jesteś fajna, ale…” Nie ma kurwa „ale”! Albo wspólnie się szanujemy i dajemy z siebie wszystko, albo nie róbmy tego wcale…

— Rafał Wicijowski
Ostatnio jakoś częściej..
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viairmelin irmelin
5699 2bca 390
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost
6716 ada1 390
Reposted fromyourtitle yourtitle
5998 5ebf 390
No. Bułka z masłem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaaggape aggape
Ciągle dźwigam jakiś ciężar no a niknę w oczach.
Bo ty uśmiechasz się do mnie tylko na tych emotach.
— Taconafide - Tamagotchi
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
1834 0eab 390
Reposted frombe-yourself be-yourself viapoppyseed poppyseed
5683 e4f0 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl