Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

1111 2c8b 390
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaspontaneous spontaneous
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4014 4acc 390
Reposted frompiehus piehus viaspontaneous spontaneous
0729 1efe 390
Reposted frommentalstate mentalstate viaxannabelle xannabelle
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
8741 c071 390
Reposted fromerial erial vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
To dziwne, że potrzeba jakiegoś nieszczęścia, by przekonać się, kto przy tobie zostanie. Jeśli chodzi o takie sytuacje, prawdziwych przyjaciół spotyka się tak rzadko jak prawdziwą miłość.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn viaCoriLiar CoriLiar
9469 737c 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
3633 4370 390
Reposted fromrayla rayla vianastypsychotic nastypsychotic
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viauciekam uciekam
7024 237d 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viauciekam uciekam

March 13 2017

- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawrazliwa wrazliwa
0808 c838 390
federico moccia.
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
4529 dfb5 390
Reposted fromkurtzprzezce kurtzprzezce viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl