Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

1548 d014 390
Reposted fromjaggal jaggal viairmelin irmelin
1063 09c1 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
7938 e14d 390
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia

January 31 2018

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
0798 8097 390
Reposted fromgrete-die-rakete grete-die-rakete viairmelin irmelin
5314 ec8d 390
Reposted fromfafner fafner viairmelin irmelin

January 06 2018

Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viadobby dobby
7261 8ad6 390
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata
8507 2ea6 390
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viairmelin irmelin
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
2070 194c 390
Reposted fromsohryu sohryu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadobby dobby
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1394 5c21 390
1800 9300 390
Reposted fromscyth scyth viairmelin irmelin

January 05 2018

5615 ed0a 390
Reposted fromGIFer GIFer viadobby dobby

January 01 2018

7129 ad1f 390
Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin
4505 15ab 390
Reposted fromtvseries tvseries viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl