Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

0995 e860 390
Reposted fromscorpix scorpix viarawwwr rawwwr

June 03 2017

3630 e626 390
Reposted fromtfu tfu viakikkeer kikkeer
3972 f6e2 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viairmelin irmelin
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacytaty cytaty
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz

June 01 2017

0870 3605 390

Not sure how to respond to that……

Reposted frommyry myry vianastypsychotic nastypsychotic
2228 e767 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
7751 f5aa 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
8077 7c91 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
7070 4e48 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazabka zabka
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viazabka zabka
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
To że znaliśmy się kiedyś to mało
Jakoś się wszystko to nam rozjechało
Inne też ścieżki wybierasz na mieście
Z dawnych relacji niewiele zostało
— Kękę, mistrz
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viakikkeer kikkeer
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl