Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

8194 8bec 390
Reposted from0 0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
9940 5003 390
Reposted fromtgs tgs viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 17 2017

1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata
0382 e19d 390
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie
8239 2942 390
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapersona-non-grata persona-non-grata
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo siebie nienawidzę i ile pomysłów na zadanie sobie cierpienia przelatuje mi przez umysł w ciągu minuty.
— Moje myśli (via nihilizm-egzystencjalny)
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaromantycznosc romantycznosc
7440 6f17 390

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6817 82e6 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

July 19 2017

  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viapersona-non-grata persona-non-grata
0254 b6e9 390
Reposted fromirmelin irmelin viazabka zabka
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viaromantycznosc romantycznosc
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viaromantycznosc romantycznosc
0265 f9b7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl