Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl

April 23 2018

Reposted fromantichris antichris viarawwwr rawwwr
"Nagle zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak bardzo pasuje do ciebie ludowe porzekadło: kręcić się jak gówno w przeręblu. Ostatnio nawet czytałam o tym w Wysokich Obcasach w dziale Psychologia. Że bardzo lubimy podejmować wciąż te same złe decyzje, że sprawia nam radość, jak wszystko się toczy po znajomym chujowym torze. I czekamy z ekscytacją, aż wagonik znowu się wykolei. Potem robimy zasmuconą minę. Ojej, jak to się wykoleił? Znowu się wykoleił? Przecież to niemożliwe, żeby wagonik się wykolejał w stu procentach przypadków."
3739 c302 390
Reposted fromjnna jnna viadancingwithaghost dancingwithaghost
6259 674d 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
1223 36cc 390
9388 b0db 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Nie boję się umierania. Mam doświadczenie. Zabiłeś mnie przecież tysiące razy słowami.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
1427 c62a 390
Reposted fromwwannie wwannie viairmelin irmelin
8676 ac38 390
Reposted fromlejibet lejibet viairmelin irmelin
6092 1373 390
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Jeżeli on odsuwa ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie firmowej, to nie znaczy, że cię kocha. Jeżeli się z tobą przespał - to nie znaczy, że cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeżeli sypia z tobą od roku - to nie znaczy, że cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamentality mentality
0027 07c0 390

April 02 2018

2165 47ce 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl